Нурлан Ногаев: “Казахстан заинтересован в получении доступа на новые рынки энергоресурсов”

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в формате видеоконференции выступил с докладом на 31-м заседании Министерской конференции Международной Энергетической Хартии (МЭХ), сообщает пресс-служба МЭ РК.

Министерская сессия конференции Энергетической Хартии традиционно служит платформой для участия высокопоставленных представителей правительств стран-членов Хартии, международных организаций и руководителей энергетических компаний в политическом диалоге о роли инноваций и развитии устойчивых энергетических технологий.

МЭХ является международной энергетической организацией по продвижению межправительственного диалога стран, экспортирующих, потребляющих и осуществляющих транзит энергоресурсов.

В ходе выступления министр энергетики РК Нурлан Ногаев подчеркнул наиболее актуальные вопросы глобальной энергетической повестки дня, а также важность процесса модернизации Договора к Энергетической Хартии, включая важные для страны направления как транзит, защита инвестиции и энергоэффективность.

– Казахстан заинтересован в обновлении положений Договора, касающихся аспектов разрешения споров, а также инвестиционных положений. Мы выражаем глубокую заинтересованность в том, чтобы при обсуждении вопросов транзита были учтены следующие основополагающие принципы:

• получение беспрепятственного доступа на новые рынки, а также к инфраструктуре транзитных стран;
• создание единого правового поля для осуществления транзита энергоресурсов;
• снижение возникновения рисков и последствий споров;
• соблюдение баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов;
• соблюдение баланса экономических интересов, – отметил в своем выступлении министр энергетики РК Нурлан Ногаев

***
Нұрлан Ноғаев: “Қазақстан энергия ресурстарының жаңа нарықтарына қол жеткізуге мүдделі”

17 желтоқсанда, ҚР Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев бейнеконференция форматында Халықаралық Энергетикалық Хартияның (ХЭХ) Министрлік конференциясының 31-отырысында баяндамамен сөз сөйледі, деп хабарлайды ҚР ЭМ-нің Баспасөз қызметі.

Энергетикалық Хартия Конференциясының министрлік сессиясы дәстүрлі түрде Хартияға мүше елдер үкіметтерінің, халықаралық ұйымдардың жоғары лауазымды өкілдерінің және энергетикалық компаниялардың басшыларының инновациялар рөлі мен тұрақты энергетикалық технологияларды дамыту туралы саяси диалогқа қатысуы үшін платформа ретінде қызмет етеді.
ХЭХ энергия ресурстарының транзитін экспорттайтын, тұтынатын және жүзеге асыратын елдердің үкіметаралық диалогын ілгерілету жөніндегі халықаралық энергетикалық ұйым болып табылады.

Сөз сөйлеу барысында ҚР Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев жаһандық энергетикалық күн тәртібінің ең өзекті мәселелерін, сондай-ақ транзит, инвестицияларды қорғау және энергия тиімділігі сияқты ел үшін маңызды бағыттарды қоса алғанда, Энергетикалық Хартияға Шартты жаңғырту процесінің маңыздылығын атап өтті.

– Қазақстан дауларды шешу аспектілеріне, сондай-ақ инвестициялық ережелерге қатысты Шарттың ережелерін жаңартуға мүдделі. Біз транзит мәселелерін талқылау кезінде мынадай негіз қалаушы қағидаттардың ескерілуіне терең қызығушылық білдіреміз:
* жаңа нарықтарға, сондай-ақ транзиттік елдердің инфрақұрылымына кедергісіз қол жеткізу;
* энергия ресурстарының транзитін жүзеге асыру үшін бірыңғай құқықтық өріс құру;
* тәуекелдердің туындауын және даулардың салдарын төмендету;
* энергия ресурстары нарығындағы сұраныс пен ұсыныс теңгерімін сақтау;
* экономикалық мүдделер теңгерімін сақтау, – деп атап өтті өз сөзінде ҚР Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Баспасөз қызметі
Пресс-служба Министерства Энергетики Республики Казахстан
Тел.: 8 (7172) 78-68-83

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email